Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme. Kerromme myös mihin käyttötarkoituksiin voimme kyseisiä tietoja mahdollisesti käyttää.
Käyttämällä sivustoa hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme muuttaa tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

1. Rekisterin pitäjä
Yritys valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista tietosuojalain mukaisesti.

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Nimi: Janne Lappi
Sähköposti: janne.lappi@laskentapiilola.fi

3. Rekisterin nimi
Laskenta Piilola Oy:n sivuston rekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Käytämme rekisterin tietoja asiakkuuksiin liittyvään toimintaan ja tiedottamiseen. Tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin, jos asiakas on antanut luvan sähköiseen markkinointiviestintään.

5. Rekisterin tietosisältö
Keräämme seuraavia henkilötietoja:
Asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen tai yhteydenoton yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Tietojasi näkee vain verkkosivujen ylläpitäjät sekä yrityksen valtuutetut henkilöt.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Luovutamme joitakin tietoja kolmansille osapuolille, jos ne ovat välttämättömiä esim. maksamisen tai muun toiminnallisuuden toteutuksessa tai jos lainsäädäntö tai viranomaisen määräys velvoita niin tekemään. Jos tämä tietojen käsittely tapahtuu Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, toteutetaan tämä lainsäädännön mukaisesti EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita noudattaen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Asiakkaan oikeudet

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä kohdassa 2. ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

Sinulla on oikeus:
– Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot
– Oikeus suostumuksen peruuttamiseen
– Oikeus tietojen oikaisuun
– Oikeus tietojensa poistamiseen
– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
– Oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi

11. Tietoturva
Meidän verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa. Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti teknisin keinoin.

12. Evästeet
Sivustollamme on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä ja siitä, miten he liikkuvat verkkosivulla.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi, kun käyttää verkkosivua. Jokaisella myöhemmällä vierailukerralla ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen.